Ponúkame Vám

  • vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS)
  • vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR)